Carrer Francesc Moragas 11
07620 Llucmajor
lacuna@nostrasenyoradegracia.com
971 660 574

Les famílies

La família representa el primer context social on es desenvolupen els infants, per això, construïm juntament els contextos educatius que més influeixen en els infants, per la qual cosa resulta obvi que entre ambdós hagi d'existir una bona comunicació.

La relació entre família-escola es realitza pels següents mitjans:

Reunions de classe

Entrevistes individuals

Atenció a les entrades i sortides

Cartes a les famílies

Circulars i taulell d'anuncis

App de l'escola

Xarxes socials. Facebook i Instagram

Butlletins d'avaluació trimestral