Carrer Francesc Moragas 11
07620 Llucmajor
lacuna@nostrasenyoradegracia.com
971 660 574

Objectiu general

Acompanyar a l'infant durant aquesta etapa de creixement tan significativa per a ell, creant situacions en les quals l'infant es senti el protagonista del seu propi aprenentatge contribuint així, a un desenvolupament personal, social i lingüístic.

Experimentar el silenci

Mindfullness

Practicar l'atenció plena

Valorar i cercar la soledat com a espai per a ordenar les idees i les emocions.

Desenvolupar la capacitat d’admiració.

Practicar la compassió amb un mateix i amb els altres.

Desenvolupar les pròpies capacitat i qualitats per posar-les al servei dels altres.

Interioritzar en la nostra vida per viure en harmonia amb nosaltres mateixos.

Integrar els alumnes i companys que son d’altres cultures, interessar-nos pels seus problemes i ajudar-los a cercar-hi solucions.

Practicar el diàleg i el perdó per resoldre els conflictes.

Integrar les situacions adverses com a factor de creixement