Carrer Francesc Moragas 11
07620 Llucmajor
lacuna@nostrasenyoradegracia.com
971 660 574

Projecte educatiu

L'escoleta “La Cuna” ha elaborat i desenvolupat el seu propi Projecte Educatiu. Oferim un material obert i flexible, que s’adapti fàcilment per atendre la diversitat que, com a educadors, ens podem trobar a les aules d’aquest nivell i, alhora, potenciar el desenvolupament de cada un dels àmbits dels infants d’aquest període.

Es tracta d’un Projectes globalitzat dirigit al primer cicle d’Educació Infantil (0 a 3 anys). Hem tingut en compte que el treball amb infants de 0-3 anys requereix d'una metodologia pròpia, que s'adapti a les seves necessitats canviants; per això oferim una gran varietat d'activitats que es presenten com a petits reptes que estimularan el desenvolupament dels infants de forma lúdica.